Nonstop 24/7
0903 630 100

Bleskovo rýchly
príjadz na miesto

Profesionálnosť
a kvalita práce

Platba kartou
aj v hotovosti

Vaša spokojosť
s našou prácou

Oprava a výmena kanalizácie

Staviate či rekonštruujete a riešite kanalizáciu? Potrebujete vykonať kontrolu či opravu kanalizácie alebo odpadu? Ponúkame kompletný servis kanalizácie cez revízie, opravy, rekonštrukcie až po nové domové prípojky či výstavby kanalizácie v Bratislave a okolí.

Spoľahlivé inštalatérske služby zabezpečujú bezproblémový chod akejkoľvek domácnosti. Pre mnohých ľudí sú upchaté odtoky, prípadne iné problémy s potrubím úplnou nočnou morou.
Účinné čistenie a opravy kanalizácie môžu vykonávať len profesionálni inštalatéri. To vysvetľuje, prečo majitelia domov alebo podnikov potrebujú kontaktovať špecializovaného odborníka, aby skontroloval a vyriešil problém s kanalizáciou.

Oprava kanalizácie v Bratislave je jednou z najčastejšie požadovaných kanalizačných služieb, či už v domácnostiach alebo v komerčných budovách. Kanalizačné potrubie sa poškodí, keď zem zmrzne alebo sa posunie z dôvodu zosuvov alebo iných pohybov pôdy. Oprava kanalizačnej linky v Bratislave zahŕňa aj riešenie prasknutých alebo netesniacich potrubí. Kanalizačné potrubia tak nemôžu efektívne fungovať. V dôsledku toho by sa mali opravy kanalizačnej siete začať ihneď po zistení problému. Oprava kanalizácie je činnosť, ktorá si vyžaduje vysoko profesionálneho a kvalifikovaného odborníka.

Väčšina závad ako napríklad praskliny, trhliny alebo zlomy v potrubí sa dobre opravujú bezvýkopovou opravou krátkou sanačnou vložkou. Tak sa zamedzí úniku splaškovej vody z potrubia a zlepší hydraulické pomery v mieste opravy kanalizácie. Korene v potrubí je pred samotnou opravou potrebné vyfrézovať. Ak sú závady rozsiahlejšie, je lepšie opraviť potrubie stavebne.

Mechanickému odstráneniu nečistôt pevným predmetom priamo v potrubí sa nevyrovná žiadna iná metóda ako je krtkovanie. Krtkovanie je tak vhodné nielen pri havarijných stavoch, ale aj ako najefektívnejšia ochrana pred upchatím.

Kde iné firmy nedokážu utesniť potrubný spoj, domovú prípojku, prasklinu alebo nahradiť chýbajúcu časť potrubia, sme tu my, aby sme vykonali kvalitnú opravu vašej kanalizácie v Bratislave. Naša firma nepozná žiadnu prekážku v správnom fungovaní kanalizácie!

Naše služby – Opravy- prípojky – vody a kanalizácie, Monitoring a Čistenie kanalizácie

Krtkovanie - vysokotlakové čistenie

Krtkovanie a Vysokotlakové čistenie kanalizácie

 • Výhody tlakového čistenia: Čistenie z vonkajšej revíznej šachty bez nutnosti vstupu do domu, rýchle obnovenie upchatého potrubia a iné.
 • Krtkujeme: reštaurácie, byty, rodinné domy, kaviarne, gastrozariadenia a iné.
 • Prečistíme: umývadlá, kuchynský drez, vaňu, WC, sprchový kút, prečkové sifóny, domové prípojky kanalizácie, výlevky, pisoáre, revízne šachty, zvislé kanalizačné potrubia, bytové stupačky, dažďové zvody, odtokové prípojky a iné.
Trasovanie kanalizácie

Monitoring kanalizácie a Trasovanie kanalizácie

 • Zistenie príčiny upchatia kanalizácie
 • Meranie priemeru kanalizačných prípojok
 • Zatekanie splaškovej alebo dažďovej vody do objektu
 • Zisťovanie trasy kanalizácie v súčinnosti s trasovaním zariadením
 • Monitoring súčasného stavu kanalizácie (napríklad pred rekonštrukciou)
 • Opakované upchávanie kanalizácie a kanalizačných zvodov
Opravy kanalizácie

Opravy, Výmeny Prípojky Vody a Kanalizácie

 • Kompletná výmena vodovodnej alebo kanalizačnej siete
 • Odvoz stavebnej sute veľkokapacitnými kontajnermi od 3,5m3 až 20m3
 • Dovoz sypkého materiálu pod kanalizačné potrubie alebo vodovodné potrubie (štrk, piesok)
 • Montáže vsakov, drenáží a trativodov
 • Havarijné opravy vodovodnej alebo kanalizačnej siete
 • Rozbíjanie asfaltu, betónu