Nonstop 24/7
0903 630 100

Bleskovo rýchly
príjadz na miesto

Profesionálnosť
a kvalita práce

Platba kartou
aj v hotovosti

Vaša spokojosť
s našou prácou

Krtkovanie a Vysokotlakové čistenie kanalizácie Bratislava, Pezinok, Malacky, Stupava, Senec, Modra, Budmerice, Trnava, Rovinka

Krtkovanie špirálou

Elektromechanické čistenie kanalizácie (Krtkovanie špirálou)

V praxi sa často stretávame s prípadmi, keď nemožno čistenie tlakovou vodou použiť, pretože by hrozilo zaplavenie priestorov vašej nehnuteľnosti splaškami v dôsledku natlakovania. V takejto situácii preto radšej použijeme elektromechanické čistenie pomocou špeciálneho prístroja – špitály. Krtkovanie funguje na princípe škrabáka alebo vrtáka, a vykonáva sa pomocou prenosného zariadenia, ktoré je poháňané indukčným motorom, kedy sa rotačným pohybom pomocou niekoľko metrov dlhej kovovej pružiny mechanicky odstraňujú nánosy na potrubí. Je vhodné na čistenie prevažne bodových upchávok v dimenziách priemerov od DN 32 až DN 125, s 90 stupňovými kolenami. Následné odplavovanie prevŕtanej upchávky je spôsobené vodou alebo splaškovými sedimentom, ktorý upchávka zadržiavala. Čistenie kanalizácie pomocou špirály sa používa hlavne na menšiu kanalizáciu a odpad kuchynských drezov, umývadiel alebo vaní. Pre elektromechanické čistenie kanalizácie vyberáme z rôznych typov nadstavcov, hrotov a frézovacích hlavíc na čistenie koreňov, tukových nečistôt a veľa iných. Pri opakovaných upchávkach kanalizácie je vhodné použiť TV monitorovanie kanalizácie a presne lokalizovať miesto blokády potrubia.

Vysokotlakové čistenie kanalizácie

Vysokotlakové čistenie kanalizácie

Často využívanou technikou prepchávania odpadových potrubí a kanalizácií je čistenie pomocou vodných trysiek, ktoré ženú vodu cez potrubie pod veľkým tlakom. Toto je najlepší spôsob, ako sa zbaviť rôznych typov hmôt, vrátane mastnôt, vlasov, cudzích predmetov a dokonca aj koreňov stromov, pričom sa zároveň čistia aj steny potrubia s prietokom vody 75l/min a 200bar. Čistenie kanalizácie prúdom natlakovanej vody je tou najlepšou metódou, ktorú Vám môžeme odporučiť, ak jeho použitiu niečo nebráni. Napríklad v domácnostiach, alebo niektorých iných budovách hrozí zaplavenie priestorov splaškovou vodou po natlakovaní kanalizačného potrubia. Tlakové čistenie sa tiež nehodí na malé priemery potrubí, ale skôr na čistenie potrubí väčších priemerov od DN 110 až po DN 600, samozrejme vieme po dohode vyčistiť aj väčšie priemery. Ako tlakové čistenie kanalizácie prebieha? Potrebujeme mať k dispozícii dostatočne objemnú nádrž vody, ktorú vždy privezieme so sebou v čistiacom kombinovanom voze. Potrebný tlak na čistenie je vytvorený pomocou vysokotlakového vodného čerpadla umiestneného vo vozidle s nádržou. Tlakové čerpadlo je schopné generovať vodu pod regulovateľným tlakom až do výšky niekoľko sto atmosfér. Na čerpadlo je cez hydraulický bubon pripojená tlaková hadica s dĺžkou niekoľkých desiatok metrov ukončená tryskou. Trysky sú výmenné s rôznym počtom otvorov pod rôznymi uhlami podľa profilu potrubí a druhu čisteného materiálu.

Pod naše služby spadá samozrejme aj havarijné čistenie kanalizácie pomocou vodných trysiek, a rovnako aj preventívne čistenie, čím zabránite havarijným stavom v budúcnosti.

Je pre nás dôležité, aby ste akékoľvek ťažkosti s kanalizáciou prekonali čo možno najrýchlejšie, preto nás neváhajte kontaktovať!

Výhody tlakového čistenia:

Čistenie z vonkajšej revíznej šachty bez nutnosti vstupu do domu, rýchle obnovenie upchatého potrubia, minimálne riziko poškodenia potrubia oproti čisteniu špirálou, veľká čistiaca schopnosť vysokým tlakom a pružnosť, dokonalé vyčistenie stien potrubia, veľké množstvo využitia čistiacich trysiek a frézovacích hlavíc.

Čo všetko môžete od našej firmy očakávať?

Krtkujeme: hlavné kanalizačné stoky, v mestách , dedinách, miestnych úradoch, ďalej kanalizácie, zdravotnícke zariadenia, priemyselné kanalizácie, ubytovne, kaderníctva, domy seniorov, reštaurácie, byty, rodinné domy, kaviarne, gastrozariadenia, a iné.

Prečistíme: umývadlá, kuchynský drez, vaňu, WC, sprchový kút, prečkové sifóny, domové prípojky kanalizácie, výlevky, pisoáre, guličky, kanalizačné vpuste, revízne šachty, ležaté ale aj zvislé kanalizačné potrubia, kanalizácie, bytové stupačky, dažďové zvody, odtokové prípojky, a iné.

Zaujali sme vás naše služby? Tak nás kontaktujte!